imageprocessor

Fra flyktning til lege på 2 år

Mennesker av

Da Afghaneren Jawad Mirzad ankom Sverige en kald desemberdag i 2013 hadde han ett mål: han ville forsørge familien på fem som lege i sitt nye hjemland så fort det lot seg gjøre.

Etter fem måneder med blant annet hard pugging og utallige timer med svensk radio kunne han smykke seg med godkjent svenskkurs. Veien var da kort til å studere de nødvendige påbygningene på Folkeuniversitetet for å få legegodkjenning.
Under 2 år etter han og familien ankom Sverige nådde han målet sitt og er nå kirurg på sykehuset i Varberg.
Det är alltid du själv som spelar den största rollen för din framtid. Du måste använda alla möjligheter som finns i Sverige. Det är svårt, men det går, sier han til Gøteborgs Posten.