header

Sluttet i oljebransjen for å lage roboter for syke barn

Gründer/Helse/Økonomi av

På grunn av nedgangen i oljebransjen det siste året er det flere som har måttet tenke nytt. Selskapet No Isolation består i all hovedsak av personer med bakgrunn fra oljebransjen som har brukt sin kunnskap til å utvikle en avatar-robot til langtidssyke barn kalt TOI.

Roboten overfører bilde og lyd fra skoleklasser slik at syke barn har anledning til å følge undervisningen. TOI gjør det i tillegg mulig for barnet å titte seg rundt i klasserommet, snakke med medelevene og høre alt som blir sagt.

Planen er å teste ut roboten i første halvdel av 2016.

Du kan lese mer om dette spennende prosjektet på No Isolations hjemmesider.