28BUX8PGN0

200 bedrifter i Sverige tilbyr over 1000 praksisplasser til nyankomne flyktninger

Økonomi av

Som et ledd i den økende flyktningstrømmen til landet har Sveriges regjering startet kampanjen «Sverige tilsammans» hvor bedrifter i alle deler av landet blir bedt om å vurdere muligheten for praksisplasser for flyktninger.

Prosjektet har vært en suksess og har åpnet fo over 1000 praksisplasser for flyktninger nasjonalt.

Det är oerhört välkommet och viktigt för integrationen att så många företag räckt upp handen när det verkligen behövs, sier Göran Nilsson markedssjef for Arbetsförmedlingen i norra Norrland til SVT.