Tre-og-hender

2 av 3 personer i Norge utfører en eller annen form for frivillig arbeid

Livsstil av

I følge en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Frillighet Norge utfører hele 2 av 3 nordmenn frivillig arbeid i en eller annen form.

I følge undersøkelsen utføres det meste av det frvillige arbeidet i lokalmiljøet, gjennom dugnader, idrett eller innsamlinger.

Undersøkelsen viser at det er «idrettsforeldrene» og de over 60 som har flest frivillighetstimer i året. Gruppen som utfører minst frivillig arbeid er de under 30, uten barn.

Et annet interessant faktapunkt i undersøkelsen er at de med lav inntekt utvilsomt ufører mer frivillig arbeid enn de med medium eller høy inntekt.

Dersom de politiske partiene hadde vunnet valget på hvor stor andel av medlemmene som utfører frivillig arbeid ville vinneren, med god margin, vært…. KRF.